Nieuw adres VOBN
mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Soorten beton

De moderne betoncentrale kan honderden varianten samenstellen voor verschillende soorten van beton. Door het variëren in de samenstelling kunnen de eigenschappen van betonmortel worden aangepast aan de eisen en omstandigheden van het betreffende project.

vorige

Welke soorten beton zijn er?

Verschillende soorten beton zijn inmiddels gangbaar geworden. Uitgebreide informatie hierover is beschikbaar bij betoncentrales aangesloten bij VOBN

Soorten betonEigenschapToepassing

Aardvochtig beton

Vormvast, blijft op eigen kracht staan In de wegenbouw bij gebruik slipvormfaver

Colloïdaal beton, Onderwater beton

Ontmengt niet onder water of in water. Verkrijgbaar in open en dichte structuur Tunneltoeritten, funderingen van parkeergarages, oeverbescherming en berm beton
Hoge Sterkte Beton Hoge eindsterkte, snelle sterkteontwikkeling, slank, slijtvast en duurzaam Viaducten, grote overspanningen en bij agressief milieu
Kleurbeton Kleurpigment toegevoegd, door en door gekleurd Gevels, kunstwerken, bouwonderdelen en schoonbeton constructies
Lichtbeton  Volumieke massa ≤ 2000 kg/m3  Betonconstructies op een ondergrond met een laag draag vermogen, renovaties op een bestaande fundering
Staal Vezel Beton Staalvezels toegevoegd (Bedrijfs)vloeren, wanden, rotondes 
Normaal beton Gangbare sterkteklasse, milieuklasse, enz. Boorpalen, funderingen, vloeren, wanden, bruggen en stallen
Schoon beton Proces waarbij de esthetische kwaliteit van het betonoppervlak wordt bepaald door vele factoren.  Gevels, geluidsschermen, wegenbouw en binnenwanden.
Vezelversterktbeton  (Kunststof) vezels toegevoegd (Bedrijfs)vloeren, rotondes en brandwerende constructies

Vloeistofdicht beton

Hoge weerstand tegen indringing van vloeistoffen  Bedrijfsvloeren, kuilvloeren, mestopslag en zwembaden
Zelf Verdichtend Beton, verdichtingsarm beton Zeer vloeibaar en homogeen en hoeft niet of nauwelijks verdicht te worden  Constructies met complexe vormen en/of hoge wapeningsdichtheid en schoonbeton constructies.
Zwaar beton  Volumieke massa > 2600 kg/m3  Stralingswerende constructies zoals ruimten met röntgenapparatuur in ziekenhuizen 

Betoncentrales in Nederland

Delen:

Contactpersoon VOBN

Remco Kerkhoven

Communicatie & Marketing

tel. 0318-557478

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.