mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
 • Menu
 • Home
 • Login

Vereniging betonmortelfabrikanten

De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) verenigt 120 aangesloten betoncentrales en bevordert het gebruik van betonmortel in bouwwerken en constructies.

VOBN-TruckmixerVOBN vertegenwoordigt 22 betonmortelfabrikanten, ruim 120 betonmortelcentrales

Met de aangesloten bedrijven wordt intensief samengewerkt, zodat er continu een gegarandeerde kwaliteit betonmortel op de Nederlandse markt verkrijgbaar is en dat betonmortelinnovaties aansluiten bij de (bouw)ontwikkelingen. Het beleid en de activiteiten van de vereniging worden bepaald door het bestuur en de Algemene Vergadering, die zich daarbij laten adviseren door een aantal werkgroepen. De kerntaken zijn:

 • Belangenbehartiging;
 • Brancheontwikkeling;
 • Promotie;
 • Individuele en collectieve ledendiensten.

 

Het kantoor van VOBN is gevestigd in Woerden en vormt onder leiding van een directeur, het uitvoerend orgaan. Begin 2012 heeft VOBN zes pijlers met de bijbehorende activititeiten geformuleerd.

Pijler I: Lobby

 • VOBN behartigt de belangen van de leden bij de totstandkoming van wet- en regelgeving en overheidsbeleid.
 • VOBN onderhoudt internationale contacten in de betonmortelindustrie mede, doordat zij lid is van de European Ready Mixed Concrete Organisation (ERMCO).
 • VOBN werkt nauw samen met andere industrieën in de bouw, zie samenwerking.

Pijler II: Promotie betonmortel

 • VOBN ontwikkelt samen met haar leden kennisdocumenten en publicaties die informatie verschaffen over het bouwen met betonmortel en die het verwerken van betonmortel bevorderen. Voorbeelden zijn o.a. de Betonbouwgids en Beton Bewust!.
 • VOBN is initiatiefnemer en eigenaar van het keurmerk Beton Bewust.
 • VOBN bevordert onderzoek naar nieuwe of verbeterde toepassingsmogelijkheden van betonmortel.
 • VOBN draagt bij aan de ontwikkeling van leermiddelen voor onderwijsinstellingen en technische, commerciële en managementopleidingen.

Pijler III: Externe afspraken

 • VOBN behartigt de belangen van de leden bij de totstandkoming van de cao voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen. Zie ook dossier CAO.

Pijler IV: Brancheontwikkeling

 • De Arbocatalogus Betonmortel is van toepassing op werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de betonmortelsector om gezond en veilig te kunnen werken. De arbocatalogus is ontwikkeld in opdracht van FNV Bouw, CNV en VOBN.
 • Verkoopvoorwaarden.
 • RI&E.
 • Branchemeetlat.
 • Lidmaatschap MVO Nederland.

Pijler V: Organisatie

 • VOBN biedt een platform voor medewerkers die werkzaam zijn in de betonmortelindustrie.
 • VOBN organiseert voor haar leden diverse themadagen (kennisdeling).
 • VOBN heeft verschillende werkgroepen, o.a. betontechnologie en veiligheid.

Pijler VI: Dienstverlening naar leden

 • VOBN bevordert onderzoek naar nieuwe of verbeterde toepassingsmogelijkheden van betonmortel.
 • VOBN is initiatiefnemer en eigenaar van de betonmortelstatistiek.
 • Onder de noemer Ferry Slim heeft VOBN diverse communicatiemiddelen en veiligheidsinstrumenten ontwikkeld.
 • Met een digitaal benchmarkprogramma worden CO2, grondstofverbruik en energieverbruik gemonitord.
Delen:

Volg VOBN via Twitter

Rob van Gijzel nieuwe voorzitter Betonhuis https://t.co/Nu8Ur9Fxii

RT @Betonenstaal: CSC door BREEAM erkend https://t.co/6CFbvkUrZa https://t.co/skHEwgC9Yx

Betonwereld bundelt de krachten in het Betonhuis - Cobouw.nl https://t.co/Jcicpsfkwl

Laat alle tweets zien

Een vraag over beton?

Neem contact op met een bij VOBN aangesloten betonmortelfabrikant.

Landkaartje centrales

 

 

 

 

 

 

Zoek betoncentrale


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.